Topografie

In kerndoel 50 van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) staat beschreven wat leerlingen in het basisonderwijs moeten weten over topografie: “De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.”

 

Het doel is dat leerlingen aan het eind van hun basisschooltijd de “mental map” beheersen. Dat houdt in dat de leerlingen een kaart in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Met GeoRockers kunnen de leerlingen topografie oefenen in de klas en zo de “mental map” leren beheersen. 

Waarom is topografie belangrijk?

Topografisch begrip

Het beheersen van topografie gaat verder dan alleen het kunnen aanwijzen van topografische namen, leerlingen ontwikkelen een volledig topografisch begrip. Door topografie leren de leerlingen ook: 

 1. Het concept van dichtbij en ver weg
  1. Leerlingen leren het concept van dichtbij en veraf te begrijpen: Finland ligt dichtbij Zweden, maar ligt ver weg van Portugal.
  2. Met GeoRockers oefenen leerlingen niet alleen de ligging van toponiemen, maar ze begrijpen ook het concept van nabijheid en afstand door het zelf te voelen en te ervaren. Ze moeten hun handen en voeten verder uit elkaar plaatsen als ze met hun linkervoet op Finland staan en hun rechterhand op Portugal dan wanneer ze met hun linkervoet op Finland staan en hun rechterhand op Zweden.
 2. De windstreken
  1. Leerlingen leren de ligging van topografische namen ten opzichte van elkaar te begrijpen: Frankrijk ligt ten zuiden van België.
  2. Met GeoRockers oefenen leerlingen niet alleen de ligging van toponiemen, maar ze leren ook de windstreken door het zelf te voelen en te ervaren. Ze moeten naar "beneden", naar het zuiden, bewegen als ze eerst hun rechterhand op België hadden en nu hun linkerhand op Frankrijk moeten plaatsen.
 3. Toponiemen verbeelden
  1. Leerlingen leren om topografische namen in te beelden: De Alpen is een gebergte en de Maas is een rivier. 
  2. Met GeoRockers oefenen leerlingen niet alleen de ligging van toponiemen, maar leren ze ook deze namen te visualiseren doordat er aparte spinners zijn met bijvoorbeeld alleen wateren en gebergten. Bekijk hier alle aparte GeoRockers spinners om topografie te oefenen. 

Informatie ordenen

Het beheersen van topografie gaat verder dan alleen het kunnen aanwijzen van topografische namen, leerlingen leren ook informatie te ordenen:

 1. Nieuwe topografische namen verbinden aan oude namen
  1. Leerlingen leren nieuwe topografische namen te verbinden aan namen die ze al kennen: Haarlem ligt in de buurt van Amsterdam. 
  2. Met GeoRockers leren de leerlingen toponiemen te verbinden door het zelf te voelen en te ervaren. Wanneer ze eerst hebben geleerd waar Amsterdam ligt en daarna leren waar Haarlem ligt, moeten ze hun handen of voeten in de buurt van Amsterdam plaatsen, waardoor ze deze aan elkaar verbinden.
 2. Topografische namen ordenen in een verzameling
  1. Leerlingen leren topografische namen te groeperen: Limburg en Groningen zijn provincies in Nederland en Finland en Portugal zijn landen in Europa.
  2. Met GeoRockers leren leerlingen toponiemen te ordenen met behulp van de aparte spinners, zoals de Provincies van Nederland-spinner of de Europese landen-spinner.

Taal ontwikkelen

Het beheersen van topografie gaat verder dan alleen het kunnen aanwijzen van toponiemen, leerlingen ontwikkelen ook hun taal:

 1. Topografische namen helpen leerlingen ook bij het ontwikkelen van taalvaardigheid om over situaties te praten: “De Maas in Limburg is overstroomd en heeft voor veel waterschade gezorgd”.
 2. Met GeoRockers leren leerlingen taalvaardigheid te ontwikkelen door de mat te gebruiken om het nieuws te bespreken: “Plaats je linkervoet op de provincie waar de overstroming van de Maas dit weekend heeft plaatsgevonden.”

Taal ontwikkelen

Het beheersen van topografie gaat verder dan alleen het kunnen aanwijzen van toponiemen, leerlingen ontwikkelen ook hun taal:

 1. Topografische namen helpen leerlingen ook bij het ontwikkelen van taalvaardigheid om over situaties te praten: “De Maas in Limburg is overstroomd en heeft voor veel waterschade gezorgd”.
 2. Met GeoRockers leren leerlingen taalvaardigheid te ontwikkelen door de mat te gebruiken om het nieuws te bespreken: “Plaats je linkervoet op de provincie waar de overstroming van de Maas dit weekend heeft plaatsgevonden.”

Lees hier meer over hoe GeoRockers is gekoppeld aan het Nederlandse curriculum of hier over hoe je GeoRockers kan implementeren in je klas.

Bestel GeoRockers kleden hier om bovenstaande vaardigheden bij je leerlingen te ontwikkelen!